To nieomal

Uznała także, Iż Ukraina leży w rosyjskiej strefie wpływów .