Projekt ustawy o

Wzorzec ustawy o Państwowej Służbie Ochrony trafi dzień dzisiejszy 30 marca aż do konsultacji wewnątrzresortowych .