Skuteczność programów wczesnego

Obserwacja wykazała , Iż mniej kobiet zgłasza się na cytologię, a, zachorowalność na nowotwory wzrosła .