Hurra! Kolejny milion

Hurra! Dalszy milion milionów złotych udało się wyjąć spośród kieszeni spółek kontrolowanych za pomocą Cenność Państwa .