Były piłkarz reprezentacji

Z niepełnych danych, które przedtem spłynęły aż do Znp, wynika, Iż aż do strajku przystąpiło ok .