Justyna Kowalczyk

23,9 zaś o 54,8 s wyprzedziła Japonkę Masako Ishidę .