1 maja odczuwam

Jednak podniecenie mija mi, podczas gdy uprzytamniam sobie, Iż dzisiaj o socjalizmie marzą przede wszystkim kandydaci do pracy w państwowych urzędach które w ustroju tym zostałyby coraz z większym natężeniem namnożone . 1 maja odczuwam nawet ekscytacja na panorama czerwonych sztandarów . Wielce możliwe, Iż zupełnie nie zwróciłaś na nie uwagi .