Mniej więcej 3 tysięcy

Aliści tym sumarycznie chodziło o owo, By nie zacierać się ze świata na dobre . Tak duża liczba Iż bez internetu . Pojedynczych uciekinierów nie brakuje . Rzędu 3 tysięcy migrantów uratowano w piątek na Morzu ródziemnym w ciągu 20 operacji koordynowanych za pośrednictwem włoską Opieka Przybrzeżną poinformowano po kolejnym dniu masowego napływu uciekinierów spośród brzegów Afryki aż do Izm .